Monday, 28 November 2011

Kata Hubung


 

  • Perkataan yang digunakan untuk menghubungkan kata dengan kata, frasa dengan frasa dan ayat dengan ayat.
2.  Kata hubung terbahagi kepada tiga, iaitu:
  •    kata hubung gabungan,
  •    kata hubung pancangan,
  •    kata hubung berpasangan.

No comments:

Post a Comment