Monday, 28 November 2011

Kemahiran Bahasa

Kata Ganti Nama Diri
 • Perkataan yang digunakan untuk menggantikan nama orang.
 • Terdiri daripada bentuk tunggal (satu) dan bentuk jamak (lebih daripada satu). Kata Ganti Nama Diri Pertama

 • Digunakan untuk menggantikan nama diri sendiri apabila bercakap   dengan orang lain. 
 • Contoh: saya, aku, hamba, beta, patik ( Bentuk tunggal) 
                   kami, kita ( Bentuk jamak)

 ayat contoh:
 1. Saya akan belajar dengan bersungguh-sungguh demi kejayaan pada masa depan.
 2. " Kita mestilah membantu orang yang kurang upaya," kata Sak Hui kepada adiknya.
 Kata Ganti Nama Diri Kedua

 • Digunakan untuk menggantikan nama orang yang dilawan bercakap. 
 • Contoh: awak, engkau, kamu, anda, tuanku, tuan hamba                        ( Bentuk tunggal)
                   anda semua, kalian ( Bentuk jamak)

  ayat contoh: 
   1. "Saudara hendak ke mana?" tanya Encik Lim kepada pemuda itu.
   2. " Kamu diminta hadir ke Seminar Menjawab Soalan UPSR esok,"kata Cikgu Maraim kepada murid-muridnya .
  Kata Ganti Nama Diri Ketiga

  • Digunakan untuk menggantikan nama orang yang diperkatakan.
  • Contoh: dia, beliau, baginda ( Bentuk tunggal)
                     mereka ( Bentuk jamak)
    ayat contoh:
    1. Baginda menabalkan putera sulungnya sebagai Raja Muda.
    2. Beliau akan merasmikan upacara Perayaan Gawai Batu yang diraikan oleh kaum Iban pada minggu hadapan. 


   No comments:

   Post a Comment