Tuesday, 29 November 2011

Kemahiran Memahami dan Memindah Maklumat

              Panduan Umum  


1. Kamu perlu melihat gambar yang diberi dengan teliti.

2. Gambar terdiri daripada gambar tunggal atau gambar bersiri.

3. Catat aktiviti-aktiviti atau perkara-perkara yang terdapat dalam gambar.

4. Kalau perlu membina ayat-ayat yang lengkap berdasarkan maklumat atau aktiviti yang terdapat dalam gambar tersebut.

5. Pastikan membina ayat yang gramatis dan menepati kehendak bahan yang diberi.

6. Menggunakan pelbagai kata dan kosa kata yang meluas serta bersesuaian dengan bahan rangsangan yang diberi.

7. Pastikan ayat-ayat yang dibina tidak mengandungi kesalahan tatabahasa, ejaan dan tanda baca.

No comments:

Post a Comment